Giải pháp từ SolarBK

SolarBK xây dựng nhiều gói giải pháp linh hoạt, hiệu quả đáp ứng theo nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Giải pháp nổi bật

Giải pháp điện mặt trời áp mái dành cho hộ gia đình

Giải pháp điện mặt trời quy mô công nghiệp trên 50 kWp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện cao

Giải pháp cho thuê một phần hoặc toàn bộ hệ thống năng lượng sạch (Điện mặt trời/Nước nóng năng lượng mặt trời)

Dịch vụ quản lý vận hành và giám sát dành cho hệ thống năng lượng sạch quy mô công nghiệp

Giải pháp điện mặt trời quy mô công nghiệp trên 50 kWp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện cao

Giải pháp cho thuê một phần hoặc toàn bộ hệ thống năng lượng sạch (Điện mặt trời/Nước nóng năng lượng mặt trời)

Dịch vụ quản lý vận hành và giám sát dành cho hệ thống năng lượng sạch quy mô công nghiệp

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh độc quyền từ SolarBK

Chúng tôi biết bạn có nhiều sự chọn. Cảm ơn đã quan tâm đến SolarBK

Liên hệ ngay

Hoặc liên hệ hotline:1900 636 759