Chính sách bảo hành - bảo trì

01

Cam kết bảo hành, bảo trì, đổi hàng

Đối với những sản phẩm Công Ty SolarBK bán ra trong vòng 01 tháng, đủ điều kiện bảo hành, nếu có vấn đề gì trục trặc liên quan về mặt kỹ thuật sản xuất (trừ những trường hợp rò rỉ tại các đầu nối) Công ty sẽ đổi ngay cho Quý khách một sản phẩm mới 100%.

Đối với các sản phẩm công ty mang trở về nhà máy để bảo hành Công Ty cam kết sẽ kết trả hàng bảo hành cho Quý khách tối đa trong 10 ngày làm việc. Trong trường hợp sản phẩm đó Công Ty không tiếp tục sản xuất và kinh doanh thì hai bên sẽ có những thỏa thuận để đi đến thống nhất giữa 2 bên.

02

Thời gian bảo hành

Khi có bất cứ trục trặc gì về sản phẩm, chậm nhất trong vòng 24 giờ nhân viên Công Ty SolarBK sẽ có mặt để khắc phục sự cố kể từ khi nhận được thông báo trong phạm vi TP.HCM.

Nếu thời gian thông báo của Quý khách ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ chuyển thông tin tiếp nhận này đến ngày làm việc hôm sau để xử lý.