Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đăng ngày 23/07/2014

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
1.    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh cho dự án SXTN “Sản xuất thử nghiệm hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp” sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học công nghệ, trong dự toán chi năm 2014.
2.    Gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu
3.   Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực đến tham gia chào giá, cung cấp hàng hoá cho gói chào hàng cạnh tranh nêu trên tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Địa chỉ: Số 11, đường TTN17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 6255 8091 – Fax: 08. 6255 8093
4.   Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: vào 9h ngày 24 tháng 07 năm 2014 đến 15h ngày 01 tháng 08 năm 2014 trong giờ hành chính.
Lệ phí phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: 300,000 VNĐ

5.   Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là 1trước 15 giờ, ngày 01 tháng 08 năm 2014 tại Số 11, Đường TTN17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
6.    Đại diện nhà thầu đến nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cần mang theo CMND và giấy giới thiệu của đơn vị
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
        (đã ký)
         NGUYỄN DƯƠNG TUẤN
Từ khóa liên quan: