Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đăng ngày 07/11/2013

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
1.    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh cho dự án “Hoàn thiện công nghệ để nội địa hóa việc sản xuất động cơ gió công suất 1KW – 3KW sạc bình/nối lưới kết hợp với khả năng giám sát từ xa qua mạng GSM và biển hóa chống ăn mòn sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học công nghệ, trong dự toán chi năm 2013.
2.    Nội dung mời thầu:
-          Gói thầu 1: Mua sắm nguyên vật liệu
3.    Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực đến tham gia chào giá cung cấp hàng hóa cho các gói thầu chào hàng cạnh tranh nêu trên tại:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa
Địa chỉ: Số 11, đường TTN17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 6255 8091 – Fax: 08. 6255 8093
4.   Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ ngày 07/11/2013 đến trước 15 giờ ngày 13/11/2013 (không thu lệ phí phát hành hồ sơ) trong giờ hành chính.
5.   Thời gian nộp Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh chậm nhất là 15 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2012 (tại địa chỉ nêu trên).
6.    Đại diện nhà thầu đến nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cần mang theo CMND và giấy giới thiệu của đơn vị
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
        (đã ký)
         NGUYỄN DƯƠNG TUẤN
 
Từ khóa liên quan: