Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MỚI

Đăng ngày 19/11/2014

THÔNG BÁO


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 19 tháng 11 năm 2014, Công ty CP ĐT & PT Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) thông báo chính thức đến Quý khách hàng những nội dung sau:
  • Công ty CP ĐT & PT Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK) là công ty chuyên về các giải pháp và sản phẩm năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng được thành lập từ năm 2006, gồm 5 công ty thành viên: BKN, BKC, BKS, SolarESCO và IREX.
  • Năm 2014, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hoạt động để tập trung vào định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, SolarBK đã mua lại 100% cổ phẩn từ các công ty thành viên bao gồm: BKN, BKC, SolarESCO và IREX.
  • Đối với Công ty CP ĐT & PT Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa Miền Nam (hay còn gọi là BKS) phụ trách thị trường phía Nam, từ tháng 5/2014, SolarBK đã ngưng việc bán hàng và ngưng cấp phép sử dụng Logo thương hiệu của SolarBK cho BKS do phương thức kinh doanh không còn phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của SolarBK.
  • Sau Đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11/2014, SolarBK đã quyết định rút toàn bộ số vốn đầu tư vào BKS. Đồng thời, căn cứ trên Nghị quyết số 02/2014/HDQT ký ngày 11/11/2014, BKS sẽ phải thay đổi tên và chuyển giao toàn bộ các khách hàng đã ký dưới thương hiệu SolarBK về cho SolarBK để tiếp tục chăm sóc, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  • Ông Nguyễn Mạnh Cường - nguyên phó tổng giám đốc của SolarBK và ông Lê Quang Dư - nguyên Đại diện góp vốn của SolarBK tại BKS sẽ tiếp tục duy trì công ty BKS sau khi đổi tên và không còn đại diện cho SolarBK dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Công ty SolarESCO, thành viên của SolarBK sẽ thay thế cho BKS tiếp tục kinh doanh tại khu vực miền Nam theo mô hình ESCO với nhiều tiện ích và trải nghiệm mới dành cho khách hàng.
SolarBK cảm ơn sự đóng góp trong thời gian qua và chúc các nhân sự thuộc BKS thành công trong hoạt động kinh doanh sắp tới. 
SolarBK mong muốn hợp tác với các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực ESCO hay các nguồn năng lượng tái tạo. Xin liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng: 0902 798 091 hoặc gởi thư theo địa chỉ email: [email protected] và truy cập thông tin tại website: http://solarbk.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Từ khóa liên quan: