Hoạt động kinh doanh

Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

Đăng ngày 17/06/2015

Câu chuyện về hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt, một công trình được thực hiện bởi công ty 100% Việt Nam là SolarBK. 

Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

Đảo Song Tử Tây và Trường Sa Đông - hai đảo đầu tiên ở Trường Sa đã có hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt.

Song Tử Tây là đảo đầu tiên được lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. Công trình vừa khánh thành tháng 4/2015. Mỗi ngày, hệ thống có thể lọc được 18.000 lít nước ngọt, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu trên đảo trong ngày.

Công trình lọc nước biển thành nước ngọt này theo quy trình thẩm thấu ngược. Trung bình, cứ 4 lít nước biển sẽ cho 1 lít nước ngọt. Nước lọc xong có thể uống trực tiếp.

Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và điện gió vốn đã có sẵn trên đảo

Trong tháng 6/2015, công trình lọc nước biển thứ 2 cũng được bàn giao cho đảo Trường Sa Đông. Công trình chạy bằng năng lượng Mặt Trời với công suất 50 lít/giờ. Mỗi ngày cung cấp được 600 lít nước.

Chi tiết về máy lọc nước biển sử dụng năng lượng gió và mặt trời.
Xin liên hệ với công ty Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK)

Từ khóa liên quan: