VỀ SOLARBK       Sơ đồ tổ chức      Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM ĐỐC
BAN CỐ VẤN
BAN KIỂM SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC
  • GIÁM ĐỐC
    TÀI CHÍNH

  • GIÁM ĐỐC
    NHÂN SỰ

  • GIÁM ĐỐC
    HOẠT ĐỘNG

  • GIÁM ĐỐC
    KINH DOANH

  • GIÁM ĐỐC
    QUẢN TRỊ RỦI RO

GIÁM ĐỐC CẤP CAO
  • GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

  • GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

  • GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG

  • GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  • GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ RỦI RO

KINH DOANH
  • MARKETING

    • MẢNG KINH DOANH PIN MẶT TRỜI

    • MẢNG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

    • MẢNG KINH DOANH NƯỚC NÓNG NLMT

    • MẢNG KINH DOANH NGUỒN

    • THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG

    • MỸ THUẬT & THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

  • BÁN HÀNG

    • BÁN HÀNG TRONG NƯỚC

      • BKC
      • BKN
      • SOLAR ESCO
    • BÁN HÀNG QUỐC TẾ

    • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  • THIẾT KẾ KỸ THUẬT

  • QUẢN LÝ & THỰC HIỆN DỰ ÁN

    • QUẢN LÝ DỰ ÁN

    • TRIỂN KHAI DỰ ÁN

  • QUẢN LÝ DỊCH VỤ

    • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

    • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

    • DỊCH VỤ DỰ ÁN

NHÀ MÁY
  • Tại:
    NHÀ MÁY TP. HÔ CHÍ MINH
    SỐ 11, ĐƯỜNG TTN 17, P. TÂN THỚI NHẤT, Q12, TP. HCM

  • Tại:
    NHÀ MÁY VŨNG TÀU
    KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 1, BÀ RỊA - VŨNG TÀU

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
  • DỰ ÁN ĐẶC BIỆT

    • PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP MỚI

    • PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

  • CÔNG NGHỆ
    PHẦN CỨNG

  • CÔNG NGHỆ
    PHẦN MỀM

  • CÔNG NGHỆ NGUỒN
    NĂNG LƯỢNG XANH

  • CÔNG NGHỆ NHIỆT
    MẶT TRỜI

  • CÔNG NGHỆ MÔI
    TRƯỜNG

  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN LƯỚI
    THÔNG MINH

  • CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ
    NĂNG LƯỢNG

HỖ TRỢ
  • NHÂN SỰ

  • KẾ TOÁN & THUẾ

  • TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ

  • PHÁP CHẾ

  • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • CUNG ỨNG

BAN ISO

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play