VỀ SOLARBK       Sơ đồ tổ chức      Cơ cấu nhân sự

CÁC LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT:

 • SolarBK

  Bà Dương Thị Thanh Lương

  Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 • SolarBK

  Ông Nguyễn Dương Tuấn

  Chức vụ: Tổng Giám Đốc

 • SolarBK

  Bà Sylvie Lam

  Chức vụ: Giám đốc Hoạt động

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN:

Tính đến hết tháng tháng 09 năm 2015:

 • Tổng số cán bộ - công nhân viên (CB-CNV): 246 người
 • Tỷ lệ cán bộ có kinh nghiệm trên 3 năm trong ngành năng lượng sạch: 35%
SolarBK

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play