TIỆN ÍCH KHÁCH HÀNG      Tài liệu về SolarBK      Clip

01_SolarBK_Khát vọng Mặt trời

SolarBK đào tạo và phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao

02_Tổng quan về SolarBK

03_360 SolarBK

04_10 năm SolarBK_Hành trình ra biển lớn

05_Giới thiệu mô hình ESCO

06_VTV3_Cafe sáng với SolarBK
Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

07_VTV3_Cafe sáng với SolarBK
Năng lượng sạch cho đảo Sơn Chà

08_HTV4_Cửa sổ tri thức
Hệ thống điện NLMT SolarBK tại đảo Sơn Chà

09_VTC9_Siêu thị cuộc sống
Năng lượng mặt trời trên biển đảo

10_EVN TV_mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO

11_HTV7_Môi trường & giải pháp
Máy nước nóng NLMT SolarBK

12_IREX_From CELLS to A TURN-KEY SOLUTION

01_SolarBK_Khát vọng Mặt trời

SolarBK đào tạo và phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao

02_Tổng quan về SolarBK

03_360 SolarBK

04_10 năm SolarBK_Hành trình ra biển lớn

05_Giới thiệu mô hình ESCO

06_VTV3_Cafe sáng với SolarBK
Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

07_VTV3_Cafe sáng với SolarBK
Năng lượng sạch cho đảo Sơn Chà

08_HTV4_Cửa sổ tri thức
Hệ thống điện NLMT SolarBK tại đảo Sơn Chà

09_VTC9_Siêu thị cuộc sống
Năng lượng mặt trời trên biển đảo

10_EVN TV_mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO

11_HTV7_Môi trường & giải pháp
Máy nước nóng NLMT SolarBK

12_IREX_From CELLS to A TURN-KEY SOLUTION

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play