Tủ điều khiển hệ thống nước nóng Quy mô công nghiệp BlogiK
Tủ điều khiển hệ thống nước nóng Quy mô công nghiệp BlogiK

Tủ điều khiển hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp BlogiK® là một thành tựu nổi bật trong thiết kế, vận hành các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời có quy mô từ 2000 lít trở lên.

BlogiK® gồm 2 phiên bản: BlogiK®2000BlogiK®3000.

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play