hiết bị giám sát hệ thống DC
FLEXNET DC

Thiết bị  FLEXnet DC với công nghệ Outback là loại cao cấp nhất trong thiết bị giám sát hệ thống DC. Hệ thống truyền thông được nối mạng và tích hợp của chúng tôi sẽ lưu các dữ liệu quan trọng luôn có sẵn từ hệ thống của bạn, và xem dễ dàng trên thiết bị truyền thông OutBack MATE, sẽ đưa ra câu trả lời về tình trạng hoạt động, hiệu suất và hiệu quả của hệ thống bất cứ khi nào bạn cần biết.

Nhận tư vấn và báo giá

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play