15/06
2016

1994

– Không dừng lại ở việc triển khai các mẫu sẵn có của thế giới, RECTERE đã nghiên cứu và phát triển những động cơ gió đặc biệt của riêng mình. Năm 1994, thầy Nguyễn Hữu Hùng chủ trì thưc hiện đề tài cấp Bộ “Động cơ gió trục đứng cánh mềm kiểu Darrieus”- (năm […]

– Không dừng lại ở việc triển khai các mẫu sẵn có của thế giới, RECTERE đã nghiên cứu và phát triển những động cơ gió đặc biệt của riêng mình. Năm 1994, thầy Nguyễn Hữu Hùng chủ trì thưc hiện đề tài cấp Bộ “Động cơ gió trục đứng cánh mềm kiểu Darrieus”- (năm 1994). Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá xuất sắc và Bộ Giáo dục và Đào Tạo tặng bằng khen về giải pháp sáng tạo của đề tài.
– Triển khai vào thực tế, động cơ gió trục đứng cánh mềm HL-250 đã được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: sản xuất, du lịch, sinh hoạt.
– Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai nghiên cứu và lắp đặt thử nghiệm các hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Hàng loạt mẫu Collector đã được đo đạc thử nghiệm để tìm ra loại tốt nhất cho điều kiện Việt Nam.

  Từ khoá liên quan:

  Chia sẻ bài viết:

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play