Pv Rooftop in Binh Duong Province

(Tiếng Việt) Thời gian hoàn thành: tháng 3/2017
Địa điểm: Lái Thiêu, Bình Dương

Giải pháp:

  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới
  • Công suất: 4.16Wp
  • Có kết nối SSOC

Tư vấn 24/7

1900 636 759

Download from AppStore Download from Google Play